News List

پربازدیدترین خبرها

وضعیت جغرافیایی و کشاورزی ایران مشاهده
وضعیت اقتصادی ایران مشاهده
وضعیت استفاده از سموم شیمیایی مشاهده
اقتصاد سموم بیولوژیک مشاهده

داغترین خبرها

وضعیت اقتصادی ایران مشاهده
بازار جهانی سموم بیولوژیک توسط پارامترهای مختلف عرضه، تقاضا، مصرف کننده و تولیدکننده مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. بازار عوامل کنترل کننده زیستی، میکروارگانیسم‌های مختلف مانند نماتدها، میکروب‌ها را شامل می‌شود که میکروب‌ها به خاطر رشد و در دسترس بودنشان و هزینه کم تولید و مهار آفات گوناگون ترجیح داده می‌شوند.
سالانه درسطحی حدود 11 میلیون هکتار مبارزه شیمیایی و حدود 4/6 میلیون هکتار عملیات مبارزه غیر شیمیایی (زراعی، مکانیکی، استفاده از تجهیزات غیر شیمیایی، بیولوژیک و ...) صورت می‌پذیرد. آمارها نشان می‌دهد که درصد استفاده از سموم شیمیایی در محصولات مختلف متفاوت است و میوه و سبزی‌جات بیشترین سهم را در استفاده از سموم به خود اختصاص می‌دهند. از آنجایی که این محصولات سهم زیادی در سبد غذایی خانوار دارا هستند لذا توجه زیادی را در امر سلامت جامعه نیاز دارد.
یکی از مهمترین و موثرترین راه‌های رشد و توسعه در مسیر صادرات کالاهای غیرنفتی و کاهش وابستگی به نفت، توجه به صنعت کشاورزی است که هم از حداقل ارز بری برخوردار بوده و هم توان ایجاد محصولات تبدیلی را دارند. بر پایه نظرات اقتصادی اگر کشوری دارای سرمایه بیشتر باشد، این سرمایه می‌تواند زمینه رشد، بالندگی و تولید اقتصادی را مهیا کند.
ایران کشور پهناوری است که تنها در 2/11 درصد خاک آن کشاورزی می‌شود. 5/7 درصد زمین‌ها دارای پوشش جنگلی، 6/54 درصد مرتع و 7/19 درصد بیابان است و ۷ درصد آب‌های داخلی و مناطق مسکونی و تاسیسات را در برمی‌گیرد.

گزارشگر تصویری

آرشیو خبرها

اخبار زیستا

آرشیو خبرها
اقتصاد سموم بیولوژیک
بازار جهانی سموم بیولوژیک توسط پارامترهای مختلف عرضه، تقاضا، مصرف کننده و تولیدکننده مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. بازار عوامل کنترل کننده زیستی، میکروارگانیسم‌های مختلف مانند نماتدها، میکروب‌ها را شامل می‌شود که میکروب‌ها به خاطر رشد و در دسترس بودنشان و هزینه کم تولید و مهار آفات گوناگون ترجیح داده می‌شوند.
وضعیت استفاده از سموم شیمیایی
سالانه درسطحی حدود 11 میلیون هکتار مبارزه شیمیایی و حدود 4/6 میلیون هکتار عملیات مبارزه غیر شیمیایی (زراعی، مکانیکی، استفاده از تجهیزات غیر شیمیایی، بیولوژیک و ...) صورت می‌پذیرد. آمارها نشان می‌دهد که درصد استفاده از سموم شیمیایی در محصولات مختلف متفاوت است و میوه و سبزی‌جات بیشترین سهم را در استفاده از سموم به خود اختصاص می‌دهند. از آنجایی که این محصولات سهم زیادی در سبد غذایی خانوار دارا هستند لذا توجه زیادی را در امر سلامت جامعه نیاز دارد.
وضعیت اقتصادی ایران
یکی از مهمترین و موثرترین راه‌های رشد و توسعه در مسیر صادرات کالاهای غیرنفتی و کاهش وابستگی به نفت، توجه به صنعت کشاورزی است که هم از حداقل ارز بری برخوردار بوده و هم توان ایجاد محصولات تبدیلی را دارند. بر پایه نظرات اقتصادی اگر کشوری دارای سرمایه بیشتر باشد، این سرمایه می‌تواند زمینه رشد، بالندگی و تولید اقتصادی را مهیا کند.
وضعیت جغرافیایی و کشاورزی ایران
ایران کشور پهناوری است که تنها در 2/11 درصد خاک آن کشاورزی می‌شود. 5/7 درصد زمین‌ها دارای پوشش جنگلی، 6/54 درصد مرتع و 7/19 درصد بیابان است و ۷ درصد آب‌های داخلی و مناطق مسکونی و تاسیسات را در برمی‌گیرد.

جهت عضویت در خبرنامه پیامکی

شماره همراه خود را وارد نمایید

محصولات ارگانیک
صد در صد طبیعی
تغذیه سالم
خرید آنلاین
پرداخت در محل
قیمت رقابتی
ارسال به سراسر کشور

جهت استفاده از امکانات سایت لطفا ثبت نام و یا ورود کنید